jueves, 31 de diciembre de 2009

ASSAMBLEA CJSueca


CONSELL DE LA JOVENTUT DE SUECA.
El proxim 16 de gener dissabte a les 17.00h la primera convocatoria i a les 17.30h la segona, ASSAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.


Lloc per concretar.

Punts a tractar:
Canvi de nova premanent
programacio per a l'any 2010


martes, 22 de diciembre de 2009

I MARATO SUECA SOLIDARIA


El proxim diumentge 27 tindra lloc la


I Marato Solidaria a benefici de Caritas.

Lloc Ateneu Sueca del Socorro a les 10 a 22h.


12h de radio en directe, amb concerts i activitats per a reunir MENJAR i DINERS per a que tots passem el millor nadal possible.


Tots en directe desde RIBERA FM 94.8, INTERPOP 104.5 FM i a internet per a tot el mon:Amb moltes actuacions!!

viernes, 18 de diciembre de 2009

activitats dels alumnes del curs de guitarra moderna

dissabte 19
a les 19 h audició al saló de l'Ateneu

dimecres 23
a les 18 h audició en la fundació de Sueca Santos I andrés.

diumenge 27
a les 16,45 entrevista i actuació dels alumnes en la marató solidaria a la plaça de l'ajutament de sueca. (Radio Ribera)

dimarts 29
a les 19.30 h xarla al ateneu musical de Ivan, "el guitarró" guitarrista del grup Metal Mareny.

martes, 1 de diciembre de 2009

CURS DE MONITORS/ES DE TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL


Les inscripcions es realitzaran
del 9 al 30 de desembre de 2009
al DIAC de l’Ajuntament de Sueca.
del 22 de gener al 21 de maig

Es farà en el CEIP Carrasquer els divendres
i dissabtes.
Comença el 22 de gener.
les instàncies les podreu trobar en la web:

El curs es realitzarà:
si hi ha un mínim de 20 persones.
Les places no superaran les 30 persones.
Aquest curs està reconegut i homologat per l'IVAJ.

FULL INFORMATIU

CURS DE MONITORS/ES DE TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL
AJUNTAMENT DE SUECA

1.- ORGANITZACIÓ DEL CURS
El Curs que vas a realitzar ha sigut organitzat per L’AJUNTAMENT DE SUECA i
l'Institut Valencià de la Joventut, que expedirà el CERTIFICAT del curs.

2.- DURACIÓ I TEMPORALITZACIÓ
El curs està estructurat en les etapes següents:
2.1 Etapa lectiva: 125 hores de formació.
Del 22 de gener al 21 de maig de 2010
2.2. L'etapa de pràctiques es realitzarà durant o després de l'etapa lectiva i tindrà
una duració de cent vint-i-cinc (125) hores, cent (100) de les quals es dedicaran al
desenrotllament d'una activitat en alguna de les dos modalitats següents:
- Activitat intensiva en campaments, colònies, escoles d'estiu,etc,
exercint funcions com a monitor/a.
- Activitat continuada en una entitat que realitze activitats de temps
lliure infantil i juvenil, exercint funcions de monitor/a.
Les vint-i-cinc (25) hores restants correspondran a l'elaboració d'una
memòria.
 Les pràctiques no podran iniciar-se sense l'autorització del coordinador/a
del curs, qui haurà de comprovar prèviament que són adequades a les
característiques de l'alumne/a i a les funcions per a les quals capacita el
curs.
 El període de pràctiques serà supervisat per un tutor/a, designat de comú
acord entre l'entitat organitzadora de la formació i el centre en què es
desenrotllen.
 L'etapa de pràctiques haurà de realitzar-se abans de transcorreguts dos
anys des de la finalització de l'etapa lectiva.
 Nombre màxim d'alumnes en pràctiques: El nombre d'alumnes en
pràctiques en una activitat no podrà ser superior al de monitors/es titulats.
 Memòria de pràctiques: Cada participant haurà de lliurar una memòria de
pràctiques individual, seguint un guió base que el Coordinador/a del curs,
prèviament a la realització de les pràctiques, facilitarà a l'alumnat.
 Informe de pràctiques: Les pràctiques hauran de ser supervisades pel
director/a i/ o Coordinador/a de l'activitat, que expedirà, en finalitzar
aquestes, un informe acreditatiu als/es participants, segons el model
establit per l'IVAJ. L'informe degudament complimentat haurà de ser lliurat
al Coordinador/a del curs junt amb la memòria de pràctiques.
Excepcionalment, si algun alumne/a no poguera realitzar les pràctiques durant el
període del curs, se li mantindrà l'expedient obert durant 2 anys (com a màxim)
des de la data de finalització de l'etapa lectiva del curs per tal que puga
presentar la documentació referida a les pràctiques, en cas contrari no se li
expedirà el Certificat corresponent i se li qualificarà com a NO APTE/A.

3.- OBJECTIUS DEL CURS
El curs de Monitors /es té com a finalitat la formació de persones joves capaces
de realitzar activitats educatives de temps lliure especifiques per a la infància i la
joventut.
Les funcions i tasques per a les quals capaciten els programes formatius dels cursos
de Monitors/es són:
- Desenvolupar un model d'educació en el temps lliure des d'un marc de
valors pluralista.
- Animar, dinamitzar i facilitar el desenrotllament de grups xicotets infantils i
juvenils.
- Dissenyar, desenrotllar i avaluar activitats de temps lliure.
- Desenrotllar en la pràctica els instruments i recursos metodològics necessaris
per a dinamitzar les activitats d'un grup.

4.- CONTINGUT DE LA FORMACIÓ
Els continguts generals del curs s'articulen en 5 àrees:
ÀREA I. L'educació en el temps Lliure.
ÀREA II. Àrea psicosocial.
ÀREA III. Context d'intervenció de l'animació.
ÀREA IV. Planificació d'activitats de temps lliure:
ÀREA V. Tècniques i recursos per a la intervenció:

5.- CERTIFICACIÓ I CAPACITACIÓ
En finalitzar el curs, amb la qualificació d'APTE/A s'obté el Certificat de
MONITOR/A DE TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL que és expedit per l'Institut
Valencià de la Joventut.
Aquest certificat capacita per a desenrotllar activitats educatives en el temps
lliure i en centres de vacances amb xiquets/es i joves.

6.- REQUISITS PER A OBTINDRE LA CERTIFICACIÓ
Els criteris d'avaluació de l'alumnat seran els següents:
a). Participació: es valorarà l'aprofitament i la qualitat de la participació, tenint en
compte que l'assistència mínima per a una avaluació positiva, haurà de superar el
85% de les hores lectives.
Si l’alumne no compleix aquest requisit mínim d’assistència no podrà ser avaluat.
b). Assimilació dels continguts: es valorarà per mitjà de treballs i proves, una de les
quals serà per escrit, i a través de la memòria de pràctiques.
C). Idoneïtat per a la funció: es valorarà el conjunt d'actituds i aptituds per a
l'exercici de les funcions per a les quals capacita el curs mitjançant la recerca
d’informes individuals dels professionals que duen a terme les matèries a impartir.